Search - Die Gawe van Profesie (Beginner's Guide to the Gift of Prophecy, Afrikaans translation)

Die Gawe van Profesie (Beginner's Guide to the Gift of Prophecy, Afrikaans translation)
Die Gawe van Profesie - Beginner's Guide to the Gift of Prophecy, Afrikaans translation
Author: Jack Deere
This is the Afrikaans translation of the book "The Beginner's Guide to the Gift of Prophecy" by Jack Deere. Here is an excerpt from the back cover: — Jack Deere gee ons 'n nuwe handleiding vir diegene wat deelnemers in plaas van toeskouers in vandag se profetiese bediening wil wees. Hierdie boek sal jou help om die profetiese bediening te verstaa...  more »
ISBN: 256543
Publication Date: 1/1/2002
Pages: 128
Rating:
  ?

0 stars, based on 0 rating
Publisher: Struik Christelike Boeke
Book Type: Paperback
Members Wishing: 0
Reviews: Write a Review


Genres: