Search - List of Books by Dun Mao

Total Books: 15
Rainbow
1992 - Rainbow [Voices from Asia, No 4] (Paperback)Hardcover
ISBN-13: 9780520073289
ISBN-10: 0520073282
Genre: Literature & Fiction
  ?

Midnight
Midnight (Hardcover)Paperback, Hardcover
ISBN-13: 9780404144852
ISBN-10: 0404144853
  ?

Spring Silkworms and Other Stories
Spring Silkworms and Other Stories (Hardcover)
ISBN-13: 9780404144869
ISBN-10: 0404144861
  ?

Wo Zou Guo Di Dao Lu [Xin wen xue shi liao cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Wo Zou Guo Di Dao Lu [Ming jia zi shu cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Mao Dun Xu Ba Ji [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Mao Dun Za Wen Ji [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Lin jai bu zi chun cong
Lin Jai Bu Zi Chun Cong ['The Shop of the Lin Family Spring Silkworms' in Simplified Chinese Characters/English] (Paperback)
ISBN-13: 9787119027777
ISBN-10: 7119027778
Genres: Literature & Fiction, Reference
  ?

Mao Dun Tan Ren Sheng [Ming ren tan ren sheng cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Mao Dun Shu XIn Ji [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Mao Dun Shu Qing San Wen [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Selected Stories by Mao Dun
Selected Stories By Mao Dun [Gems of Chinese Literature] (Paperback)
ISBN-13: 9787507105346
ISBN-10: 7507105342
Genre: Literature & Fiction
  ?

Mao Dun
Mao Dun [Zhongguo xian dai wen xue bai jia - Mandarin Chinese Edition] (Other)
ISBN-13: 9787508010823
ISBN-10: 7508010825
  ?

Da Di Shan He [Zheng rong sui yue cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Mao Dun San Wen Ji [Zhongguo xian dai xiao pin jing dian - Mandarin Chinese Edition] (Other)