Search - List of Books by Hiroshi Okumura

Total Books: 12
Corporate Capitalism in Japan
2000 - Corporate Capitalism in Japan [Classics in the History and development of Economics] (Hardcover)Hardcover
ISBN-13: 9780312230838
ISBN-10: 0312230834
Genres: Business & Money, History, Substores
  ?

Japan und seine Unternehmen Einfhrung in gegenwrtige Strukturprobleme
1998 - Japan Und Seine Unternehmen Einfhrung in Gegenwrtige Strukturprobleme (Hardcover)
ISBN-13: 9783486233179
ISBN-10: 3486233173
  ?

Corporate Capitalism in Japan
Corporate Capitalism in Japan [Classics in the History and Development of Economics] (Hardcover)Hardcover
ISBN-13: 9780333575321
ISBN-10: 0333575326
Genres: Business & Money, Nonfiction
  ?

Kigyo baishu MA no jidai
Kigyo Baishu Ma No Jidai [Iwanami shinsho. Shin akaban - Japanese Edition] (Paperback)
ISBN-13: 9784004301165
ISBN-10: 4004301165
  ?

Kigyo jikenshi Nihon-teki keiei no omote to ura
Kigyo Jikenshi Nihon-teki Keiei No Omote to Ura [Gendai kyoyo bunko - Japanese Edition] (Paperback)
ISBN-13: 9784390114301
ISBN-10: 4390114301
  ?

Kigyo jikenshi Nihon-teki keiei no omote to ura
Kigyo Jikenshi Nihon-teki Keiei No Omote to Ura [Japanese Edition] (Other)Paperback
ISBN-13: 9784390603058
ISBN-10: 4390603051
Genres: Business & Money, Nonfiction
  ?

Yureru ginko yureru shoken Fushokusuru hojin shihon shugi /cOkumura Hiroshi Sataka Makoto
Yureru Ginko Yureru Shoken Fushokusuru Hojin Shihon Shugi /cokumura Hiroshi Sataka Makoto [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784390603515
ISBN-10: 4390603515
Genre: Nonfiction
  ?

Kaitaisuru keiretsu to hojin shihon shugi
Kaitaisuru Keiretsu to Hojin Shihon Shugi [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784390603577
ISBN-10: 4390603574
Genre: Nonfiction
  ?

Kaisha honi shugi kaitai no jidai
Kaisha Honi Shugi Kaitai No Jidai [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784390603850
ISBN-10: 439060385X
Genres: Business & Money, Nonfiction
  ?

Nihon no kabushiki shijo Toki jidai no kabuka wa ko kimaru
Nihon No Kabushiki Shijo Toki Jidai No Kabuka Wa Ko Kimaru [Japanese Edition] (Hardcover)
ISBN-13: 9784478600047
ISBN-10: 447860004X
Genre: Nonfiction
  ?

Daikigyo kaitai no susume Saraba hojin shihon shugi
Daikigyo Kaitai No Susume Saraba Hojin Shihon Shugi [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784492391778
ISBN-10: 4492391770
Genres: Business & Money, Nonfiction
  ?

Nihon no kabushiki-gaisha
Nihon No Kabushiki-gaisha [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784492710272
ISBN-10: 4492710272
Genre: Nonfiction
  ?