Search - List of Books by Jack J. Gerson

Total Books: 2
Horatio Nelson Lay And Sino-british Relations 1854-1864
1972 - Horatio Nelson Lay and Sino-british Relations 1854-1864 [Harvard East Asian Monographs] (Paperback)
ISBN-13: 9780674406254
ISBN-10: 0674406257
Genre: Nonfiction
  ?

Li Taiguo Yu Zhong Ying Guan XI [Zhongguo hai guan shi yan jiu zhong xin yi zhu - Mandarin Chinese Edition] (Other)