Search - List of Books by Jianwei Wang

Total Books: 6
Limited Adversaries Post-Cold War Sino-American Mutual Images
2000 - Limited Adversaries Post-cold War Sino-american Mutual Images (Hardcover)
ISBN-13: 9780195906097
ISBN-10: 0195906098
Genre: Nonfiction
  ?

Against Us or With Us The Chinese Perspective of America's Alliances With Japan  Korea
Jiang Yan Bian Lun Zhong Di Luo Ji Jue Qiao ["Luo ji ying yong duo shi jiao" cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)
Jun Lu Luo Ji Man Tan [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Bing Jia Miao Yu Xuan [Zhongguo gu dai miao yu cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)