Search - List of Books by Masatake Okumiya

Total Books: 30
Zero
2014 - Zero (Paperback)Paperback
ISBN-13: 9781596879874
ISBN-10: 1596879874
Genre: History
  ?

Zero  The Story of Japan's Air War in the Pacific - As Seen by the Enemy
2004 - Zero the Story of Japan's Air War in the Pacific - As Seen By the Enemy (Paperback)Paperback
ISBN-13: 9780743479394
ISBN-10: 0743479394
Genre: History
  • Currently 4.5/5 Stars.
 1

Midway The Battle That Doomed Japan the Japanese Navy's Story
2004 - Midway the Battle That Doomed Japan the Japanese Navy's Story [Now Hear This] (Audio Cassette)Paperback, Hardcover
ISBN-13: 9781591142935
ISBN-10: 1591142938
Genre: History
  ?

Midway
2002 - Midway [Cassell Military Paperbacks] (Paperback)
ISBN-13: 9780304361540
ISBN-10: 0304361542
Genre: History
  ?

Zero the Air War in the Pacific During World War II from the Japanese Viewpoint
Daikan kyoho shugi no seisui
Daikan Kyoho Shugi No Seisui [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784257032731
ISBN-10: 4257032731
Genre: Nonfiction
  ?

Taiheiyo Senso itsutsu no gosan
Taiheiyo Senso Itsutsu No Gosan [Japanese Edition] (Hardcover)
ISBN-13: 9784257033981
ISBN-10: 4257033983
Genre: Nonfiction
  ?

Rabauru Kaigun kokutai
Rabauru Kaigun Kokutai [Koku senshi shirizu ; 4 - Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784257170044
ISBN-10: 4257170042
Genre: Nonfiction
  ?

Jettoki jidai
Jettoki Jidai [Koku senshi shirizu - Japanese Edition] (Paperback)
ISBN-13: 9784257170228
ISBN-10: 4257170220
Genre: Nonfiction
  ?

Taiheiyo Senso to junin no teitoku
Taiheiyo Senso to Junin No Teitoku [Koku senshi shirizu - Japanese Edition] (Paperback)
ISBN-13: 9784257170303
ISBN-10: 4257170301
Genre: Nonfiction
  ?

Taiheiyo senshi no yomikata
Taiheiyo Senshi No Yomikata [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784492210475
ISBN-10: 4492210474
Genres: History, Nonfiction
  ?

Gendai senryakuron saiko Nihon no erabubeki michi wa nani ka
Gendai Senryakuron Saiko Nihon No Erabubeki Michi Wa Nani Ka [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784569217055
ISBN-10: 4569217052
Genre: Nonfiction
  ?

Taiheiyo Senso no honto no yomikata
Taiheiyo Senso No Honto No Yomikata [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784569220192
ISBN-10: 4569220193
Genre: Nonfiction
  ?

Yamamoto Isoroku to Matsushita Konosuke hikakuron rida no joken
Yamamoto Isoroku to Matsushita Konosuke Hikakuron Rida No Joken [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784569535838
ISBN-10: 4569535836
Genre: Nonfiction
  ?

Nihon wa ikani yabureta ka
Nihon Wa Ikani Yabureta Ka [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784569541839
ISBN-10: 4569541836
Genres: History, Nonfiction
  ?

Amerika o tayori ni dekiru ka Nichi-Bei Anpo no kozai
Amerika O Tayori Ni Dekiru Ka Nichi-bei Anpo No Kozai [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784569548739
ISBN-10: 4569548733
Genre: Nonfiction
  ?

Heiwa to wa nani ka Nihonjin ga wasurete wa ikenai koto
Heiwa to Wa Nani Ka Nihonjin Ga Wasurete Wa Ikenai Koto [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784569552965
ISBN-10: 456955296X
Genre: Nonfiction
  ?

Dai Toa Senso to Nihonjin Wareware wa nani no tame ni tatakatta ka
Dai Toa Senso to Nihonjin Wareware Wa Nani No Tame Ni Tatakatta Ka [Japanese Edition] (Hardcover)
ISBN-13: 9784569557304
ISBN-10: 4569557309
Genre: Nonfiction
  ?

Watakushi no mita Nankin Jiken Nihonjin to shite ikani kangaerubeki ka
Watakushi No Mita Nankin Jiken Nihonjin to Shite Ikani Kangaerubeki Ka [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784569557618
ISBN-10: 4569557619
Genre: Nonfiction
  ?

Senso Wa Nihon O Hokishite Inai [PHP bunko - Japanese Edition] (Other)
Dai Toa Senso Watashi no rekishi ninshiki
Dai Toa Senso Watashi No Rekishi Ninshiki [Japanese Edition] (Hardcover)
ISBN-13: 9784569607122
ISBN-10: 4569607128
Genre: Nonfiction
  ?