Search - Veda

Veda
Veda
Author: Ayse Kulin
Ay?e Kulin, Osmanl? ?mparatorlu?u'nun son günlerinde, i?gal alt?ndaki ?stanbul'da bir konakta ya?ananlar? anlat?yor bu kez. Son Maliye Naz?r? ve ailesi arac?l???yla o dönemin resmini çizen Veda, çökmekte olan bir tarih ile yeni bir gelecek arayan Milliciler aras?nda s?k??an o dönem Osmanl? ayd?n?n?n da öyküsünü dile getiriyor. — Ay?e Kulin'in her...  more »
ISBN: 249817
Pages: 390
Rating:
  ?

0 stars, based on 0 rating
Publisher: Everest
Book Type: Paperback
Members Wishing: 0
Reviews: Write a Review


Genres: