Search - List of Books by Yuichiro Anzai

Total Books: 4
Pattern Recognition  Machine Learning
1992 - Pattern Recognition Machine Learning (Hardcover)
ISBN-13: 9780120588305
ISBN-10: 0120588307
Genre: Computers & Technology
  ?

Mondai kaiketsu no shinrigaku Ningen no jidai e no hasso
Mondai Kaiketsu No Shinrigaku Ningen No Jidai E No Hasso [Chuko shinsho - Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784121007575
ISBN-10: 4121007573
Genre: Nonfiction
  ?

Chishiki to hyosho Jinko chino to ninchi shinrigaku e no josetsu
Chishiki to Hyosho Jinko Chino to Ninchi Shinrigaku E No Josetsu [Japanese Edition] (Other)
ISBN-13: 9784782800300
ISBN-10: 4782800304
Genres: Computers & Technology, Nonfiction
  ?