Search - List of Books by Dewei Wang

Total Books: 3
The Monster That Is History History Violence and Fictional Writing in Twentieth-Century China
The Monster That Is History History Violence and Fictional Writing in Twentieth-Century China
2004 - The Monster That Is History History VIolence and Fictional Writing in Twentieth-century China [Philip E. Lilienthal Book in Asian Studies] (Paperback)Hardcover
ISBN-13: 9780520238732
ISBN-10: 0520238737
Genres: History, Literature & Fiction
  ?

Xiang XIang Zhongguo De Fang Fa Li Shi XIao Shuo Xu Shi [Hai wai xue ren cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)