Search - List of Books by Jianmin Chen

Total Books: 3
Polarization Engineering for LCD Projection
2005 - Polarization Engineering for Lcd Projection [Wiley Series in Display Technology] (Hardcover)
ISBN-13: 9780470871058
ISBN-10: 0470871059
  ?

Yu Yan Wen Hua She Hui XIn Tan [Mandarin Chinese Edition] (Other)
Zhongguo Yu Yan He Zhongguo She Hui [Yu yan wen zi ying yong yan jiu cong shu - Mandarin Chinese Edition] (Other)